Home » Archive

Articles tagged with: етикет

Речник »

[8 окт. 2010 | No Comment | ]

Cuisine – Кухня, практиката и начина на приготвяне
Gastronomy – Гастрономия
Finger food – Обобщено наименование за всички видове храна, която не изисква сервиз и използване на прибори, като хапки, чипсове и подобни. С този терним, най-често се описва храната, сервирана в пъбове, лоби барове, по време на коктейли и т.н.
Food Hamper – красива опаковка, обикновено кутия в която са събрани няколко вида деликатеси
Healthy Eating – Здравословно хранене
Label – Етикет
Mise en Place – Цялостната подготвителна работа и продукция, преди обяд, вечеря или мероприятие
Packagе – Опаковка
Parchment paper – Пергамент
Rind – Кора, кожа …