Home » Мисия

Мисия

Българската Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ) не е профсъюз или подобна форма на организация и запазва неутралитет при всички работническо-мениджърски взаимоотношения. Асоциацията има за цел да обедини съмишленици и колеги на дружеска и професионална основа. Следващата цел на БАПГ е да издигне отношенията общество-готвачи  на по-високо ниво, като подобри престижа и статута на практикуващите български готвачи, и оказва ценна помощ в отношенията с партньори, организации, клиенти и колеги, в България и чужбина.

Българската Асоциация на Професионалните Готвачи има топли взаимоотношения с много фирми и организации произвеждащи и търгуващи с продукти, храни и оборудване, част от които подкрепят и спонсорират нашите инициативи.

Една от основните причини, поради която приемаме повечето от хората за членове е техния професионализъм като готвачи и посвещаването им на готварското изкуство. При все това, член може да стане само кандидат, който покрива стандартите на БАПГ и приема нашата атмосфера на приятелство и семеен дух. От първостепенно значение за всеки един от нас е, чрез изградената мрежа от колеги в цялата страна, да оказваме един на друг морална подкрепа, да споделяме креативност и вдъхновение, да се забавляваме и предлагаме един на друг неформална, но професионална помощ.

БАПГ по настояще е член на Световната Асоциация на Готварските Общества (WACS) и е подчинила целите си и работата си за покриване на високите критерии и стойности на Световната Асоциация.

Базирана в София, БАПГ към момента има представителства в градовете Пловдив, Варна, Стара Загора, Търговище,ВеликоТърново,Бургас,Добрич, Хасково,Смолян,Банско. Окуражаваме всички професионални готвачи да обмислят присъединяването си към организацията, която има за главна цел да повиши престижа на професията ни, който по право заслужава.

Може да направите това, чрез което и да е от нашите регионални предствителства или чрез уебсайта ни.

Comments are closed.