Home » Състезания

Карвинг

17 февруари 2020 No Comment

Състезанието ще се проведе в рамките на един ден, като ще бъде разделено на две дисциплини: арт карвинг и технически карвинг – гравиране по зададен модел.

Всяка една от отделните дисциплини ще се оценява самостоятелно, ще се излъчи един победител, който ще бъде носител на специална награда. Сборът от точките от двете състезания, ще определи и финалиста.

Участниците ще трябва предварително да подготвят композиция от плодове и зеленчуци.

Темата е АНТИЧНОСТ – ПЛОВДИВ СТАРИЯ ГРАД.

Задължителни материали: Няма ограничение във вида и количеството на използваните плодове и зеленчуци. Всички листа направени от тези продукти ще се считат за допълнение, но не за основен елемент, който да бъде оценяван.

Разрешено е използването на клечки за зъби, типли и лепило. При излагането на композицията могат да бъдат използвани стойки, които трябва да бъдат прикрити с плат. Разрешено е използване на зеленина, но не и на естествени цветя.

Желателно е да има връзка между отделните компоненти. Задължително е да има 3D фигура (фигурата трябва да може да се разглежда от всички страни, което означава, че дълбокият релеф не се счита за 3D фигура.)

Използването на различни техники се насърчава и оценява от журито!

Не се разрешава използването на изкуствени цветя и зеленина!

Не се разрешава ползването на нехранителни елементи при аранжирането на композицията!

Не е задължително носенето на ръкавици!

Чистото и подредено работно място се оценяват от журито!

Размер на композицията: дължина до 80 см, височина до120 см

За излагането на експозицията, както и доработване на елементи ще има 2 часа.

Експозицията ще бъде оставена на събитието през целия ден след оценяването от журито. Организаторите се ангажират да подсигурят на всички участници маси за работа и излагане на композициите.

Предвиждат се 2:00 часа за направата на скулптури от тиква и пъпеш, като в това време се включва подготовка, почистване и излагане на самата композиция. Ще се следи чистотата и организацията на работното място по време на работа. При оценяването ще се вземат предвид: прецизността на изработката, дълбочината на разреза, направата на триизмерни фигури, работа с длета или нож, както и външният вид на участника.

Използването на ръкавици не е задължително!

Аранжирането е според авторското виждане на участниците.

Забранено е използването на всякакъв вид изкуствени материали, естествени цветя и лепило, както и нехранителни елементи. Използването на двата обявени продукти е задължително!

Бележка: При желание участниците могат да носят и да използват техни плодове и зеленчуци за техническия карвинг, които да са съобразени с предварително обявените. Не трябва да има предварителна подготовка на същите . Това ще бъде възможно, ако предварително се информират организаторите най-късно 3 дни преди състезанието.

Всички участници, които ще използват предоставени от организаторите материали, ще имат право да си изберат необходимите продукти в рамките на 3 секунди, като номерът на всеки ще бъде изтеглен на лотариен принцип.

Всеки участник ще получи табелка с номер. Тази табелка трябва да бъде поставена на работното място и да може да се вижда от журито от момента на стартиране на състезанието. На гърба на табелката всеки участник трябва да напише трите си имена. Предварително обелени и подготвени плодове и зеленчуци не се допускат при провеждането на състезанието. Всеки участник трябва да носи дъска за рязане, комплект инструменти, съд за вода и гъбичка за почистване.По време на състезанието не се допуска напускане на работното място, както и контакт с членовете на журито или публиката.

Организаторите ще осигурят на участниците работни места-маса, стол и плик за боклук. Не е позволено да се използват електрически инструменти и рендета.

Брой на използваните продукти – 0-20 точки

Разновидности на формите (геометрични форми, цветя, животни, птици) – 0-20 точки

Тема или връзка между отделните елементи в композицията -0-10 точки

Цветен спектър на композицията – 0-10 точки

Дълбочина на разреза и използвани инструменти при работа – 0-20 точки

Оригиналност – 0-10 точки

Композиране и излагане на изработените фигури -0-20 точки

Подреждане на работното място – 0-10 точки

 

Победителите ще бъдат избрани според броя на събраните точки. Максимума от точки е 120. Половин точки не се използват.

Регистрацията става само онлайн.

Крайна дата: 13 Април 2020

 

За повече информация и контакт :

krasimira.slavkova@bapc.bg

________________________________________________________________

РЕГЛАМЕНТ

________________________________________________________________

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

________________________________________________________________

 

 

Comments are closed.