Home » Без категория

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОТВАЧИ С НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

30 март 2016 No Comment

След проведена среща на управителния съвет  на Българска Асоциация на Професионалните Готвачи през Ноември 2015г. и официално решение на Софийски градски съд БАПГ е с ново ръководство:

___________________________________________________________________________________

Андрей Стоилов

Президент на БАПГ

Член на УС

 

 

 

andrey.stoilov@bapc-bg.com

__________________________________________________________________________________

Димо Димов

Вице Президент на БАПГ

Член на УС

 

 

 

dimo.dimov@bapc-bg.com

___________________________________________________________________________________

Ивайло Димитров 

Вице Президент на БАПГ

Член на УС

 

 

ivaylo.dimitrov@bapc-bg.com

__________________________________________________________________________________

Явор Захариев 

Член на УС

 

 

 

 

javor.zachariev@bapc-bg.com

__________________________________________________________________________________

Николай Боруков 

Член на УС

 

 

 

 

 

 niki.borukov@bapc-bg.com 

__________________________________________________________________________________

Милен Панев

Член на УС

 

 

 

 

milen.panev@bapc-bg.com

___________________________________________________________________________________

Петър Николов 

Член на УС

 

 

 

 

petar.nikolov@bapc-bg.com

___________________________________________________________________________________

Йонко Дяков 

Член на УС

 

 

 

 

yonko.diakov@bapc-bg.com

___________________________________________________________________________________

Андре Токев

Почетен Президент на БАПГ

Член на УС

 

 

 

 

  andre.tokev@bapc-bg.com

___________________________________________________________________________________

Иван Манчев 

Почетен Президент на БАПГ

Член на УС

 

 

 

 

  ivan.manchev@bapc-bg.com

___________________________________________________________________________________

Comments are closed.