Home » Състезания

Национален шампионат по пица 2013

13 март 2013 No Comment

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО ПИЦА

20 април 2013 година – Пловдив (България)

КАТЕГОРИЯ „ПИЦА КЛАСИКА-КРЪГЛА“

_________________________________________________________

ИЗТЕГЛИ > ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

_________________________________________________________

Награди ще бъдат връчени за 1-во (шампионската титла), 2-ро и 3-то място.

НОВА категория ПИЦА АКРОБАТИКА

_________________________________________________________

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 2013 НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ „КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ”

1. Националният шампионат по пица „Купата на България“ е отворен за всички пицари (мъже и жени), които са навършили 18-години, членуващи към национални и международни асоциации на пицари, или като представители на своя пицария. Участниците могат да се регистрират на интернет сайтове

http://www.bapc.bg/ www.bapbg.com   

и допълнителна информация може да получите на телефон:

00359/888-922-489 Кирязов,

0897911169 Пантелеев (Вицепрезидент на БАП)

Пицарите се състезават в:

КЛАС „ПИЦА КЛАСИКА-КРЪГЛА“

_________________________________________________________

Темата на конкурса :

Пица Autore (пица гарнирана с качествени продукти използвани в съответния регион )

1. Всеки записал се състезател ще получи номер за участие.

2.Съдии ще проверяват качеството на всички продукти, с които се явяват състеза-телите.

3. Съдиите ще изискват старателно почистване на замърсените работни площи от участниците и ще докладват за пропуски на журито.

Неизпълнението на параграф 5 по-горе ще доведе до дисквалификация от състезанието.

4. Конкурсът ще се проведе на Eл. Пещ тип ротационна.

5. Състезателите могат да носят униформата на тяхното сдружение или група, която представляват, или на техните заведения, но не е позволено да носят емблеми и от-личителни знаци на фирми, различни от спонсорите на шампионата.

6. Не е позволено на участниците да се явяват по време на състезанието с гривни, пръстени и други аксесоари, неотговарящи на хигиенните и санитарните разпоредби. За мъжете участници е забранено да бъдат с брада.

При неспазване на правилата се отнемат 10 точки.

7. Преди започване на състезанието всеки състезател ще трябва да представи бланка, на която ще напише: име, фамилия,състезателен номер, името на пицата, като се по-сочва вида на подготовката на тестото и използваните съставки.

_________________________________________________________

ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Категория „ПИЦА КЛАСИКА”

10.След подадения сигнал СТАРТ от Директора на журито посоченият състезател за-почва подготовката на своята пица: разточва, гарнира, изпича я и когато е готова, я представя лично на съдиите – всичко това максимум 15 минути.

Пицата трябва да се нареже на парчета и да се представи на журито за дегустация.

11. Пиците в конкурса ще бъдат оценявани от:

Съдия по техника на разточване и печене (Пица класика-кръгла)

Той ще оценява професионално и ще отбелязва с точки състезателя по следните кри-терии:

подготовка и нарушения при пещта (30 до 100 точки)

професионализъм (30 до 100 точки)

Точките по двата критерия се сумират и се добавят към гласовете на журито, оценя-ващи вкуса и изпичането на пицата.

_________________________________________________________

ЖУРИ ПО ВКУС И ИЗПИЧАНЕ (Пица Класика )

Журито по вкус, изпичане и приготвяне на пица, могат да задават и допълнителни въпроси на участниците по преценка.

Журито ще се състои от 5 членове, които ще оценяват по три критерия:

Приготвяне на тестото (от 30 до 100 точки)

Изпичане (30 до 100 точки)

Вкусове и визия (30 до 100 точки)

Всеки състезател ще бъде оценен първо от съдиите по техника и изпичане и след това от журито на вкус и визия.Крайният резултат на журито ще се изразява в трицифре-но число .Спечелилият конкурса състезател е този с най-много точки.

Победителят ще бъде удостоен със званието „Най-добър в Националният шампионат по пица за „Купата на България „

12. Решението на съдиите е окончателно.

13. Забранява се предлагането на подаръци на членовете на журито.

14. Класирането и резултатите ще бъдат изложени на публично място същата вечер след награждаването.

15. Организаторите си запазват използване на всички рекламни права, фотографски и видео материали на победителите без парична компенсация на самите участници 16.С участието си в шампионата участникът приема всички точки на общите прави-ла и разпоредби, описани по-горе.

Други: Организаторът е длъжен да осигури на участниците: кухня, тестоме-сачка – спирала, хладилник с температура + 4 ° C / 6 ° C , съблекалня, санитар-но-хигиенни материали

 

Comments are closed.