Home » Без категория

„ НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХЛЕБАР-СЛАДКАР“

8 април 2012 No Comment

 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„ НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХЛЕБАР-СЛАДКАР“

учебна 2012/2013 година

_____________________________________________________________________________________

I. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Да се осигури възможност :

за демонстриране на придобити знания и умения в конкретна работна ситуация;

• да се постигне обвързване на извънучилищните дейности с бизнес средите от региона и областта

, популяризиране възможностите за реклама и за престиж на работодателите чрез спонсорство и участие в подобни извънучилищни дейности

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

В състезанието участват ученици от ХІ и ХІІ клас на професионалните гимназии и професионалните училища

, обучаващи се по професиите Хлебарсладкар, „Техниктехнолог в хранителновкусовата промишленост”, специалност Производство на хляб,

хлебни и сладкарски изделия”  и професия Организатор производство”, специалност

Организация в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия”.

_____________________________________________________________________________________

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1.Първи кръг Училищен. Срок за провеждане до 18.02.2013 г.

2.Втори кръг Регионален. Срок за провеждане 15-16.03.2013 г.

Място за провеждане:

гр. Бургас за областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Варна,Добрич,Силистра, Разград, Шумен, Кърджали и Хасково;

гр. Габрово за областите Габрово, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Русе,Търговищe, Видин, Враца и Монтана;

гр. Велинград за областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софияград,София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

3.Трети кръг Национално състезание. Срок за провеждане 18-20.04.2013 г.

Четвърта панорама на професионалното образование

. Участват 9 състезатели хлебарсладкари

, класирани на първите три места на регионалните състезания.

Място за провеждане гр. Пловдив.

Всяко училище се представя от ученици и ръководител

_____________________________________________________________________________________

V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка

(по теория и по практика) за професиите, свързани с хлебопроизводството и сладкарството.

V.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Изисквания за всички кръгове на състезаниетo:

1.Преди началото на практическата част на състезанието всички участници се

инструктират за безопасна работа на работното място и в работилницата

, като всеки участник се подписва в инструктажна книга

. Задължително се осигурява присъствие на

медицинско лице за оказване на медицинска помощ при нужда

. За целта се оборудва аптечка

2.Всички състезатели са с работно облекло, което включва:

бадж (карта на състезател);

куртка, престилка, дълъг панталон, шапка или мрежа за коса;

затворени гумени обувки;

кърпи за подсушаване;

кърпи за почистване;

работни инструменти, необходими на състезателя, които не са включени в

предварително изпратената листа

3.Организаторите осигуряват равностойни изправни топлинни съоръжения. Участниците

сами подсигуряват необходимите им продукти

, съдове, прибори, инвентар, хладилни

чанти за съхранение на продуктите

4.По време на състезанието не се допуска присъствието на учителиспециалисти, а само на оценителите

. На разположение е специалист, който има задължението да отстранява

възникнали повреди по топлинните съоръжения или други непредвидени обстоятелства

5.Началото и краят на състезанието са предварително определени по график с

продължителност 2,5 часа.

6.Участници, явили се след обявеното начало, не се допускат до състезанието.

7.Не се допуска участие на състезатели със симптоми на настинка, неразположение, след

употреба на алкохол или наркотични вещества

8.Преди старта на състезанието се определя работното място на всеки участник.

9.Състезателите имат право да използват оборудване само от своето работно място.

10.Състезателите нямат право да заемат продукти или пособия от други работни места или

от други участници

11.Всички участници разполагат с 2,5 часа, в рамките на които трябва:

да приготвят напълно избраните от тях хлебно изделие с яйца и сладкарско

изделие със сметана

да аранжират готовите изделия на две места за оценка от журито и за

експониране

12.Всички състезатели трябва да носят собствени продукти, инструменти

Comments are closed.