Home » Без категория, Състезания

Карвинг 2013

28 януари 2012 No Comment

Карвинг

Практическо индивидуално състезание на артистично и техническо рязане на плодове и зеленчуци

_________________________________________________________

ИЗТЕГЛИ > ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

_________________________________________________________

Състезанието ще се проведе в рамките на два дни като ще бъде разделено на две дисциплини: арт карвинг и технически карвинг. Всяка една от отделните дисциплини ще се оценява самостоятелно, но при класиране на един участник и в двете дисциплини, ще се излъчи един победител, който ще бъде носител на специална награда. Сборът от точките от двете състезания, ще определи и финалиста.

Първи ден: Арт карвинг

Участниците ще трябва предварително да подготвят скулптура от плодове и зеленчуци. Темата е свободна. Желателно е да има връзка между отделните компоненти. Задължително е да има 3D фигура (фигурата трябва да може да се разглежда от всички страни, което означава, че дълбокият релеф не се счита за 3D фигура.)

Задължителни материали: диня или тиква, морков, ряпа и червено цвекло. Всички листа направени от тези продукти ще се считат за допълнение, но не за основен елемент, който да бъде оценяван.

Разрешено е използването на клечки за зъби, типли и лепило.При излагането на композицията могат да бъдат използвани стойки, които трябва да бъдат прикрити с плат. Не се разрешава използването на изкуствени цветя!

Размер на композицията: дължина 80 см, височина 150 см

За излагането на експозицията ще има 2 часа.

Експозицията ще бъде оставена на събитието през целия ден след оценяването от съдиите.За първият ден организаторите се ангажират да подсигурят на всички участници маси за излагане на композициите.

Втори ден: Технически карвинг

Предвиждат се 3:00 часа за направата на скулптури от плодове и зеленчуци като в това време се включва подготовка, почистване и излагане на самата композиция.Ще се следи чистотата и организацията на работното място по време на работа. При оценяването ще се вземат предвид: сложността на изработката, броят на повтарящите се елементи, използването на различни геометрични и флорални мотиви, дълбочината на разреза, направата на триизмерни фигури, работа с длета или нож, както и външният вид на участника.

Използването на ръкавици не е задължително.

Разрешено е ползването на естествена зеленина, както използването на стойки, които трябва да бъдат прикрити с плат. Позволява се използването на прикрепващи дървени материали (клечки за зъби)За поставянето на стойките ще бъдат дадени 15 мин преди състезанието. Това не включва поставянето на зеленината.

Забранено е използването на всякакъв вид изкуствени материали,естествени цветя и лепило.Участниците правят композиция на свободна тема като използват зеленчуци и плодове от предложените.Използването на всички обявени продукти ще е задължително!

Наборът от плодове и зеленчуци ще бъде даден преди състезанието и ще бъде съобразен с подходящите за сезона плодове и зеленчуци.

Материалите ще бъдат обявени една седмица преди състезанието.

_________________________________________________________

Като пример:

– Тиква/диня

– Папая

Краставица

 -Морков

– Цвекло

-Китайско зеле

– Манго

– Лук (пресен и стар)

  -Репичка

  -Ряпа

_________________________________________________________

Бележка:

При желание участниците могат да носят да използват техни плодове и зеленчуци, които да са съобразени с предварително обявените. Тава ще бъде възможно, ако предварително се информират организаторите най-късно 3 дни преди състезанието.

Всички участници, които ще използват предоставени от организаторите материали, ще имат право да си изберат необходимите продукти в рамките на 3 секунди, като номерът на всеки ще бъде изтеглен на лотариен принцип.

Всеки участник ще получи табелка с номер. Тази табелка трябва да бъде поставена на работното място и да може да се вижда от журито от момента на стартиране на състезанието. На гърба на табелката всеки участник трябва да напише 3те си имена.

Предварително обелени и подготвени плодове и зеленчуци не се допускат при провеждането на състезанието.

Всеки участник трябва на носи дъска за рязане, комплект инструменти, съд за вода и гъбичка за почистване.По време на състезанието не се допуска напускане на работното място, както и контакт с членовете на журито или  публиката.

Организаторите ще осигурят на участниците работни места-маса, стол и плик за боклук.Не е позволено да се използват електрически инструменти и рендета.

Критерии за оценяване:

Брой на използваните продукти – 0-20 точки

Разновидности на формите (геометрични форми, цветя, животни, птици,) – 0-20 точки

Тема или връзка между отделните елементи в композицията -0-10 точки

Цветен спектър на композицията– 0-10 точки

Дълбочина на разреза и използвани инструменти при работа – 0-20 точки

Оригиналност – 0-10 точки

Композиране и излагане на изработените фигури -0-20 точки

Подреждане на работното място – 0-10 точки

Победителите ще бъдат избрани според броя на събраните точки. Максимума от точки е 120. Половин точки не се използват.

 

Comments are closed.