Home » Състезания

Най -добър млад готвач и сервитьор 2011г.

6 април 2011 No Comment

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОТВАЧИ

ОРГАНИЗИРА

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ И СЕРВИТЬОР“

 

Жури на състезанието бяха представители на БАПГ :

Тони Иванов

Петър Йоргов

Пламен Петров

Елеонора Дамянова

1 място

Силвия Делчева Делчева  гр.Пирдоп

Професионална Гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“

2 място

Гергана Любчева Георгиева  г.Добрич

Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“

3 място

Цветослава Красимирова Цекова гр.Видин

Професионална гимназия „Проф.Д-р Асен Златаров“

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЛАСТ: ВИДИН

„ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „“ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ““ГР. ВИДИН,

Цветослава Красимирова Цекова

ОБЛАСТ: СОФИЯ – ГРАД

„ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ““ ГР. БАНКЯ,

Димитър Николов Илиев

ОБЛАСТ: СОФИЯ – ОБЛАСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „НИКОЛА ДИМОВ“ ГР. ПИРДОП,

Силвия Делчева Делчева

ОБЛАСТ: РУСЕ

“ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „“ИВАН П. ПАВЛОВ““ ГР. РУСЕ,

Владимир Валентинов Тодоров

ОБЛАСТ: ШУМЕН

„ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ГР. ШУМЕН,

Асен Анев Ибров

ОБЛАСТ: ДОБРИЧ

“ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „“П. К. ЯВОРОВ““ ГР. ДОБРИЧ,

Гергана Любчева Георгиева

ОБЛАСТ: БУРГАС

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „“ПРОФ. Д-Р АС. ЗЛАТАРОВ““ГР. БУРГАС,

Атанас Ненов Ненов

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „“ИВАН ВАЗОВ““ ГР. НЕСЕБЪР, K. K. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Мария Димитрова Митева

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ „“АКАД. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ““ ГР. СЛИВЕН,

Диляна Илиева Танева

Трети кръг – Национално състезание. Срок за провеждане – 20 – 22.04.2011 г.

Трета панорама на професионалното образование – 9 отбора готвач и сервитьор.

Място за провеждане – гр. Варна.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка (по теория и по практика) за професиите от професионалните направления Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг и Пътувания, туризъм и свободно време.

Изисквания за всички кръгове на състезанието:

Всички участници разполагат с 2,5 часа в рамките на които трябва:

Готвачи

o да приготвят от начало до край определените ястия в менюто;

o да аранжират по две порции от предястието и десерта за гостите и по една за оценка от журито;

o да аранжират птиците в 2 плата със гарнитурата състояща се от два вида зеленчук и един въглехидратен продукт;

o да транжира и оформя в чинии едната от птиците пред журито за готвачи;

o да представят ястията според собствената си преценка;

Всички участници следва да носят собствени ножове и инструменти за обработка на продукти, принадлежности на сервитьора, както и да се грижат за тяхното съхранение.

Всички участници-готвачи ще разполагат с еднакви продуктови кошници, а в допълнение ще има и продукти, достъпни за всички върху неутрално работно място.

Участниците следва да вземат от неутралното работно място само това, което им е необходимо, ползвайки собствените си инструменти.

Уважение и добро поведение от страна на участниците са задължителни елементи.

За всяко нарушение на установения ред за провеждане на състезанието комисията санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения състезателят може да бъде отстранен от по-нататъшно участие. Начинът и редът за санкциониране се определя от комисията по провеждане на състезанието и се съобщават преди състезанието.

За участие в националния кръг се допускат ученици, заели първите три места от предходния кръг на състезанието. Те се придружават от един учител и носят работно облекло и описаните в регламента за всяка състезателна дисциплина съдове, инвентар и пособия, които декларират преди участието си.

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се състои от практическо приложение на формирани в процеса на обучението знания и умения.

1. Готвачи – приготвят салата или предястие по избор от предоставената преди състезанието кошница с хранителни продукти, 2 печени птици с три гарнитури – две зеленчукови и една въглехидратна и крем със желатин. Кошниците с продуктите за основното ястие и десерта се изготвят предварително и се предоставя на състезателите.Кошница с хранителните продукти за изделието по избор се предоставя вечерта преди състезанието.

2. Сервитьори – посрещат и настаняват гостите, устно представят менюто, обслужват гостите, като предлагат и поднасят подходящите за храната напитки, транжират и оформят едната птица. Декантират или представят виното в зависимост от менюто.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Системата за оценяване е точкова. Максималният брой точки за практическото изпълнение на заданието е 100 точки за готвача и 100 точки за сервитьора.Окончателната оценка на отбора е сбор от точките на готвача и сервитьора.

2. Комисията по провеждане и оценяване на практическото задание разработва съответните показатели за оценяване по предварително предоставените критерии.Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на показателя.

3. Всеки член на оценителната комисия, включително председателят попълва оценъчна карта за всеки състезател и вписва определения от него брой точки. Картите за оценка се обобщават и вписват в протокол за класиране на участниците. Класирането на отборите готвач – сервитьор се извършва въз основа на най-голям реален брой точки (сума от точките на всичките оценители).

5. Правилата и критериите за оценка се подготвят от националната комисия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ГОТВАЧ:

1. Външен вид и работно облекло

2. Лична хигиена и хигиена на работното място

3. Безопасност при работа със съдове и инвентар

4. Организация и техника на работа

5. Прецизност на изпълнение

6. Оригиналност, новаторство при приготвяне и оформяне

7. Транжиране и аранжиране

8. Вкусови качества

9. Работа в екип

10. Умение за презентиране на ястията на български език и чужд език по избор който се

Comments are closed.